Bảng Giá Xe DFSK Thái Lan 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 12/2019