Bảng Giá Xe Ferrari 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019