Bảng Giá Xe Lamborghini 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 12/2019