Bảng Giá Xe VinFast 2020 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 7/2020