Bảng Giá Xe Thaco Trucks 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 12/2019