Bảng Giá Xe Wuling 2020 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 7/2020