Bảng giá xe tải Audi 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019