Bảng giá xe tải BMW 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019