Bảng giá xe tải Cadillac 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019