Bảng giá xe tải Dodge SRT 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019