Bảng giá xe tải Mercedes-Benz 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019