Bảng giá xe tải Opel 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019