Bảng giá xe tải Peugeot 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019