Bảng giá xe tải Scion 2020 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 2/2020