Bảng giá xe tải Toyota 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 10/2019