Bảng giá xe tải Volkswagen 2020 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 6/2020