Chevrolet Silverado là một trong những mẫu xe quan trọng nhất của General Motors, do vậy không có gì bất ngờ khi hãng xe Mỹ quyết định vén màn phiên bản 2019 của mẫu bán tải cỡ lớn tại Detroit Auto Show đang diễn ra.

Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 1
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 2
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 3
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 4
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 5
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 6
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 7
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 8
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 9
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 10
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 11
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 12
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 13
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 14
Ảnh chi tiết Chevrolet Silverado 2019 - Hình 15