Chiếc Mercedes-AMG G63 2021 thuộc phiên bản cá nhân hoá của đơn vị G Manufaktur sở hữu ngoại thất màu xám cổ điển, nội thất bên trong bọc da màu da bò kết hợp đen cùng trang bị carbon.

Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [19]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [7]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [16]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [6]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [1]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [12]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [2]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [3]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [18]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [24]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [5]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [4]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [21]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [8]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [13]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [9]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [22]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [11]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [10]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [17]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [23]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [14]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [15]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [20]
Ảnh chi tiết Mercedes G63 AMG 2021 bản cá nhân hoá giá khoảng 12 tỷ [25]