Porsche vừa chính thức vén màn Cayenne 2018 trước thềm triển lãm ôtô Frankfurt diễn ra vào tháng 9 tới.

Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 1
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 2
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 3
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 4
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 5
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 6
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 7
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 8
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 9
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 10
Ảnh nóng Porsche Cayenne 2018 - Hình 11