Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale

Nguyễn Trọng Hữu đăng lúc 23-08-2019 07:00 Hình ảnh

Dàn người đẹp tạo dáng bên xe mới phô diễn vẻ đẹp chim sa cá lặn tạo ra sức nóng bùng nổ tại triển lãm xe 2019 Big Motor Sale đang diễn ra ở Thái Lan.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 1

2019 Big Motor Sale đang diễn ra tại Thái Lan quần tụ nhiều mẫu xe mới.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 2

Xuất hiện cùng dàn xe mới cứng là những chân dài với thân hình nóng bỏng.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 3

Người đẹp xuân sắc trẻ trung bên xe Triumph.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 4

Nụ cười đốn tim phái mạnh.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 5

Tạo dáng bên xế nổ mới.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 6

Người đẹp bên dàn xe Super Cub của Honda.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 7

Căng tràn nhựa sống.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 8

Từng cử chỉ nhỏ cũng đủ làm nao lòng đấng mày râu.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 9

Nét đẹp trung, tinh khôi.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 10

Vẻ đẹp đầy xuân sắc.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 11

Khiến phái mạnh ngẩn ngơ.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 12

Nét ngây thơ.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 13

Làn da trắng muốt.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 14

Tạo dáng bên xe của Yamaha.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 15

Nụ cười tươi tắn.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 16

Khuôn mặt trái xoan.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 17

Nhí nhảnh bên xe.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 18

Chân dài miên man bên xe Kawasaki.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 19

Phong cách nữ sinh.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 20

Vẻ đẹp khiến chim sa cá lặn.

Dàn người đẹp tạo dáng bên xe mới phô diễn vẻ đẹp chim sa cá lặn tạo ra sức nóng bùng nổ tại triển lãm xe 2019 Big Motor Sale đang diễn ra ở Thái Lan.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 1

2019 Big Motor Sale đang diễn ra tại Thái Lan quần tụ nhiều mẫu xe mới.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 2

Xuất hiện cùng dàn xe mới cứng là những chân dài với thân hình nóng bỏng.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 3

Người đẹp xuân sắc trẻ trung bên xe Triumph.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 4

Nụ cười đốn tim phái mạnh.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 5

Tạo dáng bên xế nổ mới.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 6

Người đẹp bên dàn xe Super Cub của Honda.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 7

Căng tràn nhựa sống.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 8

Từng cử chỉ nhỏ cũng đủ làm nao lòng đấng mày râu.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 9

Nét đẹp trung, tinh khôi.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 10

Vẻ đẹp đầy xuân sắc.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 11

Khiến phái mạnh ngẩn ngơ.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 12

Nét ngây thơ.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 13

Làn da trắng muốt.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 14

Tạo dáng bên xe của Yamaha.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 15

Nụ cười tươi tắn.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 16

Khuôn mặt trái xoan.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 17

Nhí nhảnh bên xe.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 18

Chân dài miên man bên xe Kawasaki.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 19

Phong cách nữ sinh.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 20

Vẻ đẹp khiến chim sa cá lặn.

Dàn người đẹp tạo dáng bên xe mới phô diễn vẻ đẹp chim sa cá lặn tạo ra sức nóng bùng nổ tại triển lãm xe 2019 Big Motor Sale đang diễn ra ở Thái Lan.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 1

2019 Big Motor Sale đang diễn ra tại Thái Lan quần tụ nhiều mẫu xe mới.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 2

Xuất hiện cùng dàn xe mới cứng là những chân dài với thân hình nóng bỏng.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 3

Người đẹp xuân sắc trẻ trung bên xe Triumph.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 4

Nụ cười đốn tim phái mạnh.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 5

Tạo dáng bên xế nổ mới.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 6

Người đẹp bên dàn xe Super Cub của Honda.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 7

Căng tràn nhựa sống.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 8

Từng cử chỉ nhỏ cũng đủ làm nao lòng đấng mày râu.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 9

Nét đẹp trung, tinh khôi.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 10

Vẻ đẹp đầy xuân sắc.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 11

Khiến phái mạnh ngẩn ngơ.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 12

Nét ngây thơ.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 13

Làn da trắng muốt.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 14

Tạo dáng bên xe của Yamaha.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 15

Nụ cười tươi tắn.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 16

Khuôn mặt trái xoan.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 17

Nhí nhảnh bên xe.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 18

Chân dài miên man bên xe Kawasaki.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 19

Phong cách nữ sinh.

Ngắm dàn chân dài “siêu nóng” bên xe mới tại triển lãm 2019 Big Motor Sale - Hình 20

Vẻ đẹp khiến chim sa cá lặn.

Nguồn: Danviet

call-to-like

Tin cùng chuyên mục

Người mẫu Punyakaew Tantita khoe dáng quyến rũ bên Mercedes

DailyXe 11 giờ 4

Người mẫu Punyakaew Tantita khoe dáng quyến rũ bên Mercedes

Diện chiếc đầm hai dây xẻ đùi cực quyến rũ, người đẹp Thái Lan tỏa sáng lung linh khi đứng cạnh xế sang Mercedes.

Á hậu Lý Kim Thảo tậu xe Mercedes-Benz C300 AMG gần 2 tỷ đồng

DailyXe 24 giờ 30

Á hậu Lý Kim Thảo tậu xe Mercedes-Benz C300 AMG gần 2 tỷ đồng

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đèn pha Multibeam LED với tầm chiếu xa 650m và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày.

Cận cảnh BMW S1000XR 2020 cập cảng thị trường ASEAN, giá từ 600 triệu đồng

DailyXe 1 ngày 28

Cận cảnh BMW S1000XR 2020 cập cảng thị trường ASEAN, giá từ 600 triệu đồng

Cận cảnh BMW S1000XR 2020 cập cảng thị trường ASEAN, giá từ 600 triệu đồng.

Biker xinh đẹp chế ngự Honda Africa Twin CRF1100L

DailyXe 1 ngày 38

Biker xinh đẹp chế ngự Honda Africa Twin CRF1100L

Bóng hồng cá tính bên cạnh chiếc siêu mô tô Honda Africa Twin CRF1100L khiến phía mạnh vừa xao xuyến lại vừa kiêng nể.

Đội hình hùng hậu của hai tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Zing.vn 1 ngày 29

Đội hình hùng hậu của hai tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Hai tàu sân bay, 4 tàu hộ tống cùng hơn 100 máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ đang phô diễn sức mạnh trên Biển Đông, tín hiệu mạnh mẽ gửi đến Trung Quốc và các nước trong khu vực.

Chiêm ngưỡng đường cong tuyệt mỹ của người mẫu xe nổi tiếng nhất Thái Lan

DailyXe 2 ngày 112

Chiêm ngưỡng đường cong tuyệt mỹ của người mẫu xe nổi tiếng nhất Thái Lan

Chiêm ngưỡng đường cong tuyệt mỹ của người mẫu xe nổi tiếng nhất Thái Lan.

Cận cảnh mô tô mang động cơ Honda được thiết kế như máy bay

DailyXe 3 ngày 56

Cận cảnh mô tô mang động cơ Honda được thiết kế như máy bay

Được phân loại là một mẫu xe 3 bánh nhưng Pulse Autocycle 1988 lại mang dáng vẻ của một chiếc máy bay phản lực.

Ngắm chiếc Triumph Scrambler 1200 XE được độ theo phong cách độc đáo

DailyXe 3 ngày 52

Ngắm chiếc Triumph Scrambler 1200 XE được độ theo phong cách độc đáo

Ngắm chiếc Triumph Scrambler 1200 XE được độ theo phong cách độc đáo.

Winner X, Exciter không phải là xe côn tay 150 cc mạnh nhất VN

Zing.vn 3 ngày 27

Winner X, Exciter không phải là xe côn tay 150 cc mạnh nhất VN

Độ "bốc" của xe không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh động cơ tạo ra, mà còn liên quan đến khối lượng của phương tiện.

Những mẫu xe mô tô dưới 500 phân khối đang có mặt tại thị trường Việt

DailyXe 6 ngày 158

Những mẫu xe mô tô dưới 500 phân khối đang có mặt tại thị trường Việt

Những mẫu xe mô tô dưới 500 phân khối đang có mặt tại thị trường Việt.

Lamborghini ra mắt siêu du thuyền 4.000 mã lực

Zing.vn 6 ngày 128

Lamborghini ra mắt siêu du thuyền 4.000 mã lực

Tecnomar for Lamborghini 63 có thiết kế thực sự khiến giới mộ điệu choáng ngợp.

Bỏng mắt trước thân hình gợi cảm của người mẫu xe Thái Lan

DailyXe 6 ngày 181

Bỏng mắt trước thân hình gợi cảm của người mẫu xe Thái Lan

Với khuôn mặt đẹp và vóc dáng cực chuẩn của mình, Janet Kanokwan Saesim trở thành người mẫu xe nổi tiếng tại Thái Lan.

Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ có màn hình khổng lồ như trên xe Tesla

XeHay 6 ngày 87

Hyundai Tucson thế hệ mới sẽ có màn hình khổng lồ như trên xe Tesla

Mới đây, một hình ảnh chụp khoang lái của Hyundai Tucson 2021 đã được đăng tải trên trang Korean Car Blog, theo đó, Tucson thế hệ mới sẽ sở hữu không gian nội thất hiện đại hơn rất nhiều.

Ngắm nghía Toyota Celica 2005 độ JDM "có một không hai" tại Việt Nam

XeHay 6 ngày 149

Ngắm nghía Toyota Celica 2005 độ JDM có một không hai tại Việt Nam

Tuy đã có tuổi đời trên 15 năm nhưng sức hút mà chiếc Toyota Celica độ JDM này tạo ra là không thể xem thường.

Nữ tài xế taxi xinh đẹp đốn tim hành khách đi xe

DailyXe 8 ngày 94

Nữ tài xế taxi xinh đẹp đốn tim hành khách đi xe

Sở hữu ngoại hình nổi bật và xinh đẹp, Ikuta Kana được cộng đồng mạng xứ sở hoa anh đào phong là nữ tài xế gợi cảm, thuần khiết nhất.

Cận cảnh Range Rover Evoque 2020 tại Malaysia

DailyXe 8 ngày 144

Cận cảnh Range Rover Evoque 2020 tại Malaysia

Range Rover Evoque 2020 chính thức được phân phối tại thị trường Malaysia, giá bán 99.500 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng).

Cận cảnh phiên bản bán tải của Peugeot vừa ra mắt

DailyXe 8 ngày 111

Cận cảnh phiên bản bán tải của Peugeot vừa ra mắt

Peugeot xác nhận sẽ ra mắt mẫu bán tải Landtrek vào cuối năm nay. Mẫu xe cho thị trường châu Phi và Nam Mỹ.

Người đẹp Hong Ji Yeon khoe dáng chuẩn Hàn Quốc bên xế hộp

DailyXe 8 ngày 186

Người đẹp Hong Ji Yeon khoe dáng chuẩn Hàn Quốc bên xế hộp

Người đẹp Hong Ji Yeon khoe dáng chuẩn Hàn Quốc bên xế hộp ... Ngoài việc sở hữu khuôn mặt xinh đẹp cô còn có thân hình cân đối.

10 mẫu ô tô có thiết kế nội thất đẹp nhất năm 2020

DailyXe 9 ngày 84

10 mẫu ô tô có thiết kế nội thất đẹp nhất năm 2020

Trang Wards Auto đã chọn ra 10 mẫu ô tô có thiết kế nội thất đẹp nhất năm 2020

Cận cảnh mô tô Aprilia Pagani 150 vừa ra mắt, giá từ 71 triệu đồng

DailyXe 9 ngày 102

Cận cảnh mô tô Aprilia Pagani 150 vừa ra mắt, giá từ 71 triệu đồng

Hãng xe Ý vừa bất ngờ tung ra mẫu Aprilia Pagani 150 mới mang thiết kế Café Racer cổ điển, sản phẩm được phân phối độc quyền tại thị trường Trung Quốc

Tin tức mới