Hyundai Accent 2018 vừa chính thức ra mắt người tiêu dùng Mỹ trước khi bán ra thị trường vào mùa thu này.

Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 1
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 2
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 3
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 4
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 5
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 6
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 7
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 8
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 9
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 10
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 11
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 12
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 13
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 14
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 15
Xem thêm ảnh chi tiết Hyundai Accent 2018 - Hình 16