Hướng dẫn Unsubscribe/Subscribe bản tin tự động

1. Unsubscribe (hủy đăng ký) nhận bản tin tự động

- Gửi mail đến địa chỉ tintuc@dailyxe.com.vn của chúng tôi với nội dung của tiêu đề như sau:

+ Tiêu đề (bắt buộc): Unsubscribe.tintuc (click đây để gửi)

+ Nội dung email (không bắt buộc): bạn có thể mô tả lý do unsubscribe để chúng tôi có thể cải thiện tốt hơn về sau. Thank You.

2. Subscribe (đăng ký) nhận bản tin tự động

- Gửi mail đến địa chỉ tintuc@dailyxe.com.vn của chúng tôi với nội dung của tiêu đề như sau, chức năng này sẽ hoạt động trở lại ngay cả khi bạn đã unsubscribe trước đó:

+ Tiêu đề (bắt buộc): Subscribe.tintuc (click đây để gửi)

- Hoặc sử dụng chức năng đăng ký nhận tin ở cuối chân trang Dailyxe.

Bài viết xem thêm