MINI Cooper Convertible 2022 tại thị trường Việt Nam sở hữu thiết kế mới tại đầu xe, trang bị động cơ 3 xi-lanh 1.5L tăng áp đi kèm giá bán 2,199 tỷ đồng.

Trải nghiệm Mini Cooper Convertible 2022.

anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
anh chi tiet mini cooper convertible 2022 gia 2,2 ty tai viet nam
Ảnh: Tới Nguyễn