Có nên lắp bậc điện cho ô tô? Trải nghiệm thực tế bậc dẫm điện trên VinFast Lux SA.

4banhteam (forum.autodaily.vn)