Hyundai Accent 2021 đã có mặt tại các đại lý và sẵn sàng ra mắt người tiêu dùng Việt trong tháng 11 này.

4banhteam (forum.autodaily.vn)