Những trang bị trên Kia K5 2022 bổ trợ và liên kết với nhau, giúp mẫu xe trở nên toàn diện hơn cả trên phương diện trải nghiệm và vận hành.

kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc
kia k5: mau sedan hang d so huu 10 diem noi bat hang dau phan khuc