Giờ đây, hầu hết các hãng lớn đã có lộ trình khá rõ ràng về điện khí hóa. Chỉ trong vài năm nữa, cuộc cạnh tranh mang tên xe điện sẽ càng trở nên khốc liệt, khi đó lợi thế "vùng đất mới ai cũng dò đường như ai" dành cho những cái tên mới như VinFast sẽ không còn nữa.

la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?
la nguoi den sau, vinfast co ve dich truoc cac ong lon nganh xe trong linh vuc duoc rot von hang ty usd nay?