Cùng theo dõi quá trình Lê Hùng nâng cấp hệ thống loa cho VinFast Lux A.

 

 

4banhteam (forum.autodaily.vn)