Trong năm 2021, nhiều mẫu xe dự kiến về Việt Nam nhưng không thành, đáng tiếc nhất là cặp đôi Ford Territory và Suzuki Jimny.

loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat
loat o to dang le nguoi viet duoc mua trong nam 2021: ford territory va suzuki jimny biet tam, mg5 gia hon 400 trieu dong van chua the ra mat