Từ ngày 1/12, Nghị định 103 quy định mức thu phí trước bạ mới với xe lắp ráp trong nước có hiệu lực, giúp khách hàng tiết kiệm trăm triệu đồng khi mua xe mới.

Nghị định 103 quy định mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước vừa được ký bởi Phó Thủ tướng. Theo đó, xe ô tô lắp ráp trong nước sẽ được áp dụng mức phí trước bạ bằng 50% mức thu hiện nay, hiệu lực từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Loạt xe lắp ráp trong nước có giá từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi giảm đáng kể phí trước bạ, có xe giảm đến trăm triệu đồng. Mức giảm phí trước bạ sau được tính trên toàn quốc với 2 mức phí trước bạ 10-12%, đơn vị tính là triệu đồng.