Chiếc Porsche 911 được chủ nhân "lột sạch" để biến thành một phiên bản hoàn toàn khác.

4banhteam (forum.autodaily.vn)