"Mổ xe" công nghệ hybrid trên Toyota Corolla Cross cùng PGS.TS Đại học Bách khoa.

 

 

4banhteam (forum.autodaily.vn)