Toyota Raize sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 04/11 tới.

4banhteam (forum.autodaily.vn)