TIN ĐƯỢC KHÔNG? Rolls Royce Ghost 4 năm rồi vẫn zin đét 33km.

 

 

4banhteam (forum.autodaily.vn)