VinFast VF e35, VF e36 - Hình ảnh ấn tượng tại Los Angeles và Quảng trường Thời đại, Mỹ.

 

 

4banhteam (forum.autodaily.vn)