Thi mô phỏng lái xe ô tô B1,B2,C,D Online (10 Video)

*Lưu ý: Nhấn phím S để bắt đầu, phím F để mở toàn màn hình, phím cách (Space) để xác nhận, nhấn phím ↑ ↓ → ← để chuyển câu.

Thi thử mô phỏng (10 câu)

Điểm số: 0/50

Tình huống 1/10

Giải thích đáp án:

Bài thi đã kết thúc

Số lượng câu đã làm: 10

0/50 Điểm
Bạn đạt được điểm.
Bạn cần đạt tối thiểu 35 điểm để vượt qua bài thi này. Hãy cố gắng ôn tập thêm nhé.
Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi này. Hãy ôn tập thêm hoặc làm đề thi khác nhé.

Nguồn: Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.