Bảng Giá Xe Volkswagen 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 1/2019