65 phiên bản
Động cơ V8
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V8
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V8
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 MT LT (Máy dầu)

Ưu đãi 30 triệu Tháng 5
594 triệu 624 triệu
Động cơ Duramax 2.5L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 MT LT (Máy dầu)

Ưu đãi 30 triệu Tháng 5
619 triệu 649 triệu
Động cơ Duramax 2.5L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Chevrolet Colorado 2.5L 4x2 AT LT (Máy dầu)

Ưu đãi 62.1 triệu Tháng 5
558.9 triệu 621 triệu
Động cơ Duramax 2.5L VGT
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT LTZ (Máy dầu)

Ưu đãi 70.9 triệu Tháng 5
638.1 triệu 709 triệu
Động cơ Duramax 2.5L VGT
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Chevrolet Colorado 2.5L 4x4 AT High Country (Máy dầu)

Ưu đãi 73.9 triệu Tháng 5
665.1 triệu 739 triệu
Động cơ Duramax 2.5L VGT
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Duramax 2.5L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Turbo Diesel
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Turbo Diesel
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự Động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Turbo Diesel
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự Động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Turbo Diesel
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự Động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2GD-FTV (2.4L)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2GD-FTV (2.4L)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2GD-FTV (2.4L)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1GD-FTV (2.8L)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Turbo Diesel 2.0L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự động 10 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự động 10 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tay 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ TDCi Turbo Diesel 2.2L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L Turbo
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự động 10 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Hộp số tự động 10 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L Bi-Turbo
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự động 10 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe