Bảng Giá Xe Mitsubishi 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 3/2019