252 phiên bản
Động cơ 1.8L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số E-CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.8L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số E-CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.8L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số E-CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.6L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Ly hợp kép 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.0Turbo
Nhiên liệu Xăng
Hộp số E-CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L Turbo
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L Turbo
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L Turbo
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V6
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V6
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 6 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 6 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 6 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động CVT
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L TSI
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.6L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 06 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.6L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 06 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.6L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 06 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 3.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 9 cấp 9G-TRONIC
Loại xe SUV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tư động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Mazda CX-60 (Máy xăng)

Chưa công bố
Động cơ SkyActiv-G 2.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe