Dự tính chi phí mua xe

  • Phí trước bạ (10%)
  • Phí sử dụng đường bộ (01 năm)
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)
  • Phí đăng ký biển số
  • Phí đăng kiểm
  • Tổng cộng (VND)
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo

Ước tính mua xe trả góp

0 đồng 2 tỷ
0 năm 25 năm
  • Tổng tiền vay (VND): 0
  • Tổng tiền lãi (VND): 0
  • Tổng tiền phải trả (VND): 0
0 đồng 300 triệu
0 đồng 200 triệu
0 năm 25 năm
  • Số tiền có thể vay (VND): 0
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo

Nhận thông tin mới về Xe