10 phiên bản
Động cơ V8
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V8 4.6L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V6 3.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 Cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V6 3.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V6 3.5 L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V6 3.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 10 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Hybrid xăng điện 8GR-FXS 3.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Multi stage HV - 10 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V6 3.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 8AR-FTS 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe