Danh Sách Xe Ô tô Lexus Tại Việt Nam

26 ôtô
Lexus NX 350 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4 2.4L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus NX 350h (Máy điện Hybrid)
Động cơ I4 2.5
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus RX 350 Premium (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 350 Luxury (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 350 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4 2.4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 500h F Sport Performance (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 450h (Máy điện Hybrid)
Động cơ V6 3.5 L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus GX 460 (Máy xăng)
Động cơ V8 4.6L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LX 600 Urban (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LX 600 VIP (Máy xăng)
Động cơ V6
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LX 600 F Sport (Máy xăng)
Động cơ V6, 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus ES 250 (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus ES 250 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus ES 300h (Máy điện Hybrid)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LS 500 (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LS 500h (Máy điện Hybrid)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus IS 300 Standard (Máy xăng)
Động cơ I4 2.0L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus IS 300 Luxury (Máy xăng)
Động cơ I4 2.0L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus IS 300 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus IS 300h (Máy điện Hybird)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus LM 350 4 Chỗ (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5 L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LM 350 7 Chỗ (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus GS 350 2019 (Máy xăng)

Lexus GS 350 2019 (Máy xăng)

Hết sản xuất
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2019
Lexus GS Turbo 2019 (Máy xăng)
Động cơ I4 2.0L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2019

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.