Danh Sách Xe Ô tô Lexus Tại Việt Nam

28 ôtô
Lexus NX 350 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4 2.4L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus NX 350h (Máy điện Hybrid)
Động cơ I4 2.5
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus RX 350 Premium (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 350 Luxury (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 350 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4 2.4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 500h F Sport Performance (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus RX 450h (Máy điện Hybrid)
Động cơ V6 3.5 L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus GX550 (Máy xăng)
Động cơ V8 4.6L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2024
Lexus LX 600 Urban (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LX 600 VIP (Máy xăng)
Động cơ V6
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LX 600 F Sport (Máy xăng)
Động cơ V6, 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus ES 250 (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus ES 250 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus ES 300h (Máy điện Hybrid)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LS 500 (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LS 500h (Máy điện Hybrid)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 10 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus IS 300 Standard (Máy xăng)
Động cơ I4 2.0L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus IS 300 Luxury (Máy xăng)
Động cơ I4 2.0L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus IS 300 F Sport (Máy xăng)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus IS 300h (Máy điện Hybird)
Động cơ I4
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động vô cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2023
Lexus LM500h (Máy xăng)
Động cơ V6 2.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số AT
Loại xe MPV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2024
Lexus LM 350 4 Chỗ (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5 L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus LM 350 7 Chỗ (Máy xăng)
Động cơ V6 3.5L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2022
Lexus GS Turbo 2019 (Máy xăng)
Động cơ I4 2.0L
Nhiênliệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2019

Nhận thông tin

Đăng ký để cập nhật tin tức mới về xe hàng ngày.