46 phiên bản
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 6 Cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.6L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số Sàn 5 Cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 9 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.2D
Nhiên liệu Dầu
Hộp số 8 AT
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.2D
Nhiên liệu Dầu
Hộp số 8 AT
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 3.5G
Nhiên liệu Xăng
Hộp số 8 AT
Loại xe MPV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 3.5G
Nhiên liệu Xăng
Hộp số 8 AT
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.2D
Nhiên liệu Dầu
Hộp số 8 AT
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.2D
Nhiên liệu Dầu
Hộp số 8 AT
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Nu 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Nu 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.2LCRDi
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.2LCRDi
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 3.3L MPI
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 3.3L MPI
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1TR-FE
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số sàn 5 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1TR-FE
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số sàn 5 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1TR-FE
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 8 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1TR-FE
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1NR-VE (1.3L)
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số sàn 5 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1NR-VE (1.3L)
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số sàn 5 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe