Bảng Giá Xe BMW 2019 tại Việt Nam: Cập Nhật Tháng 1/2019