Bảng Giá Xe Tải tại Việt Nam - Ưu Đãi Tháng 6/2022

Hình ảnh Mẫu xe Giá (triệu) Thương hiệu Loại xe Số chỗ Nguồn gốc Ước tính giá
Suzuki Blind Van (Máy Xăng) Suzuki Blind Van (Máy Xăng) 268.3 triệu Suzuki Truck 2 chỗ Lắp ráp Ước tính giá
Suzuki Carry Pro (Máy xăng) Suzuki Carry Pro (Máy xăng) 284.5 triệu Suzuki Truck 2 chỗ Lắp ráp Ước tính giá
Suzuki Carry Truck (Máy xăng) Suzuki Carry Truck (Máy xăng) 224.3 triệu Suzuki Truck 2 chỗ Lắp ráp Ước tính giá

Nhận thông tin mới về Xe