Bảng giá xe tải tháng 01/2022 tại Việt Nam

Hình ảnhMẫu xeGiá (triệu)Thương hiệuLoại xeSố chỗNguồn gốcƯớc tính giá
{{item.DisplayName}}{{item.DisplayName}} (Đã hết sản xuất){{((item.GiaMoiKhuyenMai>0?item.GiaMoiKhuyenMai:item.GiaMoi)|shortCurrency).currency}} {{((item.GiaMoiKhuyenMai>0?item.GiaMoiKhuyenMai:item.GiaMoi)|shortCurrency).type}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}}Giá chưa công bố{{item.TenThuongHieu}}{{item.TenLoaiXe?item.TenLoaiXe:"-"}}{{item.SoChoNgoi}} {{item.SoChoNgoi?'chỗ':'-'}}{{item.TenNguonGoc?item.TenNguonGoc:"-"}} Ước tính giá
Không có dữ liệu