38 phiên bản
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Coupe
Số chỗ 2 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I3
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I3
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I3
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 6 cấp
Loại xe MPV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

BMW 420i Gran Coupé (Máy xăng)

Ưu đãi 110 triệu Tháng 6
1.689 tỷ 1.799 tỷ
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Coupe
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Coupe
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ B48 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ B48 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ B48 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4 1.6L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

BMW 530i Luxury (Máy xăng)

Ưu đãi 220 triệu Tháng 6
2.509 tỷ 2.729 tỷ
Động cơ I4 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I6
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I6
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ V8
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I3
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 7 cấp Steptronic
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I3
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 8 cấp Steptronic
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe