63 phiên bản
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 9 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 3.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 9 cấp 9G-TRONIC
Loại xe SUV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tư động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tư động 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 9G-TRONIC
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ M246, I4 - 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 9G-TRONIC
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ R4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số ly hợp kép 7 cấp
Loại xe Hatchback
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ R4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số ly hợp kép 7 cấp
Loại xe Hatchback
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 7 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 9 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 9 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 9 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ R4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 9 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 9 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số tự động 7 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 7 cấp AMG DCT-7G
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 7 cấp ly hợp kép
Loại xe Coupe
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 7 cấp ly hợp kép
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ R4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 7 cấp thể thao
Loại xe Coupe
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.5L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 9 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 9 cấp Tronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 9 cấp Tronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ I4
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tự động 9 cấp Tronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe