24 phiên bản
Động cơ HR15
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Số tay 5 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ HR15
Nhiên liệu Xăng
Hộp số tự động 4 cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Sunny XV-Q (Máy xăng)

Ưu đãi 35 triệu Tháng 5
483 triệu 518 triệu
Động cơ HR15
Nhiên liệu Xăng
Hộp số 4 cấp tự động
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số CVT
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số CVT
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 1.0L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số CVT
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan X-Trail V-Series 2.0 SL Luxury (Máy xăng)

Ưu đãi 28 triệu Tháng 5
913 triệu 941 triệu
Động cơ DOHC with Twin CVTC
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp điện tử Xtronic
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan X-Trail V-series 2.5 SV Luxury (Máy xăng)

Ưu đãi 30 triệu Tháng 5
993 triệu 1.023 tỷ
Động cơ DOHC with Twin CVTC
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp điện tử Xtronic
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Terra 2.5 2WD MT (Máy dầu)

Ưu đãi 51 triệu Tháng 5
848 triệu 899 triệu
Động cơ 2.5L, I4, 16 VAN
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Sàn 6 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Terra 2.5 2WD AT (Máy xăng)

Ưu đãi 50 triệu Tháng 5
898 triệu 948 triệu
Động cơ 2.5L, I4, 16 VAN
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Terra 2.5 4WD AT (Máy xăng)

Ưu đãi 100 triệu Tháng 5
998 triệu 1.098 tỷ
Động cơ 2.5L, I4, 16 VAN
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 7 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.5L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.5L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.5L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ 2.5L
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ DOHC with Twin CVTC
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp điện tử Xtronic
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Navara E (Máy dầu)

Hết sản xuất
Động cơ YD25 (Mid)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Navara EL (Máy dầu)

Ưu đãi 30 triệu Tháng 5
649 triệu 679 triệu
Động cơ YD25 (Mid)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Navara EL Premium R (Máy dầu)

Ưu đãi 20 triệu Tháng 5
659 triệu 679 triệu
Động cơ YD25 (Mid)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Navara SL (Máy dầu)

Hết sản xuất
Động cơ YD25 (High)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số sàn 6 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Navara VL (Máy dầu)

Ưu đãi 45 triệu Tháng 5
790 triệu 835 triệu
Động cơ YD25 (High)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nissan Navara VL Premium R (Máy dầu)

Ưu đãi 35 triệu Tháng 5
800 triệu 835 triệu
Động cơ YD25 (High)
Nhiên liệu Dầu
Hộp số Số tự động 7 cấp
Loại xe Pick-up
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ DOHC with Twin CVTC
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp điện tử Xtronic
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ QR25
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Hộp số vô cấp điện tử Xtronic
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe