18 phiên bản

VinFast VF E34 (Máy Điện)

Ưu đãi 100 triệu Tháng 6
590 triệu 690 triệu
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast VF5 (Máy Điện)

Chưa công bố
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast VF6 (Máy Điện)

Chưa công bố
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast VF7 (Máy Điện)

Chưa công bố
Động cơ Động cơ điện
Nhiên liệu Điện
Hộp số
Loại xe SUV
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Fadil Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 72.5 triệu Tháng 6
352.5 triệu 425 triệu
Động cơ 1.4L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động vô cấp CVT
Loại xe Hatchback
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Fadil Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 75.9 triệu Tháng 6
383.1 triệu 459 triệu
Động cơ 1.4L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động vô cấp CVT
Loại xe Hatchback
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Fadil Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 79.9 triệu Tháng 6
419.1 triệu 499 triệu
Động cơ 1.4L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động vô cấp CVT
Loại xe Hatchback
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Lux A2.0 Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 233.4 triệu Tháng 6
881.7 triệu 1.115 tỷ
Động cơ Xăng N20
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 8 Cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Lux A2.0 Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 311.7 triệu Tháng 6
948.6 triệu 1.26 tỷ
Động cơ Xăng N20
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 8 Cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Lux A2.0 Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 284.1 triệu Tháng 6
1.074 tỷ 1.359 tỷ
Động cơ Xăng N20
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 8 Cấp
Loại xe Sedan
Số chỗ 5 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 419 triệu Tháng 6
1.161 tỷ 1.58 tỷ
Động cơ Xăng N20
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 8 Cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Lux SA2.0 Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 385.7 triệu Tháng 6
1.259 tỷ 1.644 tỷ
Động cơ Xăng N20
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 8 Cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 435.8 triệu Tháng 6
1.423 tỷ 1.859 tỷ
Động cơ Xăng N20
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự Động 8 Cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 7 chỗ
Năm sản xuất 2020

VinFast President ( Máy xăng)

Ưu đãi 800 triệu Tháng 6
3.8 tỷ 4.6 tỷ
Động cơ V8 6.2L
Nhiên liệu Xăng
Hộp số Tự động 8 cấp
Loại xe SUV
Số chỗ 4 chỗ
Năm sản xuất 2020

Nhận thông tin mới về Xe