Danh sách xe ô tô: Có {{flag?'11':totalSanPham}} kết quả
{{item}} chỗ
{{item.TenThuongHieu}}
{{item.TenThuongHieu}}
{{item.TenDongXe}}
{{item}}
{{item.TenLoaiXe}}
Giá từ: {{(dataSearch.rangePrice[0]|shortCurrency).currency}} {{(dataSearch.rangePrice[0]|shortCurrency).type}} - {{(dataSearch.rangePrice[1]|shortCurrency).currency}} {{(dataSearch.rangePrice[1]|shortCurrency).type}}
{{dataSearch.tuKhoaTimKiem}}

VinFast President ( Máy xăng)

Ưu đãi 800 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 4
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 3,800 triệu 4,600 triệu

VinFast VF E34 (Máy Điện)

Ưu đãi 100 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 590 triệu 690 triệu

VinFast Fadil Hatchback 1.4L AT Phiên Bản Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 88.5 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Hatchback
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 336.5 triệu 425 triệu

VinFast Fadil Hatchback 1.4L AT Phiên Bản Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 95.9 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Hatchback
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 363.1 triệu 459 triệu

VinFast Fadil Hatchback 1.4L AT Phiên Bản Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 103.9 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Hatchback
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 395.1 triệu 499 triệu

VinFast Lux A2.0 Sedan Phiên Bản Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 111.625 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Sedan
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 948.575 triệu 1,060.2 triệu

VinFast Lux A2.0 Sedan Phiên Bản Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 97.945 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Sedan
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 881.695 triệu 979.64 triệu

VinFast Lux A2.0 Sedan Phiên Bản Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 119.32 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: Sedan
 • Số chỗ: 5
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,074.45 triệu 1,193.77 triệu

VinFast Lux SA2.0 SUV Phiên Bản Nâng Cao (Máy xăng)

Ưu đãi 144.4 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,298.84 triệu 1,443.24 triệu

VinFast Lux SA2.0 SUV Phiên Bản Tiêu Chuẩn (Máy xăng)

Ưu đãi 136.325 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,226.165 triệu 1,362.49 triệu

VinFast Lux SA2.0 SUV Phiên Bản Cao Cấp (Máy xăng)

Ưu đãi 161.025 triệu Tháng 8
 • Xuất xứ: Sản xuất Việt Nam
 • Loại xe: SUV
 • Số chỗ: 7
 • Hộp số: Đang cập nhật
Giá bán: 1,451.6 triệu 1,612.625 triệu

{{item.DisplayName}}

Đã hết sản xuất
Ưu đãi {{((item.GiaMoi - item.GiaMoiKhuyenMai)|shortCurrency).currency}} {{((item.GiaMoi - item.GiaMoiKhuyenMai)|shortCurrency).type}} Tháng {{item.ThangKhuyenMai}}
 • Xuất xứ: {{item.TenNguonGoc || 'Đang cập nhật'}}
 • Loại xe: {{item.TenLoaiXe || 'Đang cập nhật'}}
 • Số chỗ: {{item.SoChoNgoi || 'Đang cập nhật'}}
 • Hộp số: {{item.HopSo || 'Đang cập nhật'}}
Giá bán: {{(item.GiaMoiKhuyenMai|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoiKhuyenMai|shortCurrency).type}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}} Đang cập nhật {{(item.GiaMoi|shortCurrency).currency}} {{(item.GiaMoi|shortCurrency).type}}
Giá bán: Giá chưa công bố

Không tìm thấy sản phẩm