Tính nồng độ cồn

Thay đổi thông tin bên dưới để xem kết quả

{{data.B}} mg/lít khí thở
Độ cồn trong hơi thở:

Tùy thuộc vào thói quen uống rượu, có sự suy giảm vừa cho đến suy giảm đáng kể các kĩ năng, sự thay đổi cảm xúc.

{{data.C}} mg/100ml
Độ cồn trong máu:

Tùy thuộc vào thói quen uống rượu, có sự suy giảm vừa cho đến suy giảm đáng kể các kĩ năng, sự thay đổi cảm xúc.

{{data.T}} giờ
Thời gian hết cồn trong máu

(Thông tin có tính tham khảo)